«Borettslag tar grep»

Ros fra Byrådet

Byrådet gikk i januar ut med en pressemelding som vi først nylig ble gjort oppmerksomme på. Det er borettslagene Etterstad Sør og Etterstad Nord som nevnes som eksempler til etterfølgelse:

pressemelding