Referat fra styremøte 30. august 2011

Til stede: Kari Hogseth, Svein Amdal, Steinar Nilsen, Vidar Berget , Anna Marie Thams Wulfsberg,

Sak 46/11: Referat fra møte 31. mai 2011

Vedtak: Godkjent.

Sak 47/11: Sommerfest 2011
Sommerfesten ble rammet av det dårligste været på noen sommerfest noensinne. Til tross for dette var festen vellykket, med godt oppmøte. Mange deltok på festen, gikk hjem, skiftet til tørt tøy og kom tilbake. Alt som var innkjøpt av mat, samt alle Seniorforeningens vafler ble solgt.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 48/11: Lysvandring 2011
Alnaelvas venner (der vi er medlem) arrangerer lysvandring langs Alna 15. september – for første gang langs den nye «Alnastien». Det oppfordres til å bekjentgjøre dette i boligselskapene. Plakater til oppslag ble delt ut.

Tatt til orientering.

Sak 49/11: Årsberetning
Forslag til årsberetning ble lagt fram.

Vedtak. Godkjent.

Sak 50/11: Innkalling
Forslag til innkalling ble lagt fram.

Vedtak: Godkjent.