Protokoll fra årsmøte 27. februar 2024

Til stede:Knud Therkildsen, Etterstad VestPeter Krefting, Stang TerrasseVidar Berget, Etterstad NordGunn Felldal, Etterstad SørTom Nygaard, Etterstadsletta 46Dag Langer Andersen, EtterstadsvingenTil sammen 1041 av 2305 medlemmer var representert. 1. konstituering.Valg av møteleder:Vedtak: Knud TherkildsenValg av referent:Vedtak: Vidar BergetValg av to til å undertegne protokollen:Vedtak: Peter Krefting 2. ÅrsberetningVedtak: Godkjent. 3. Regnskap Vedtak: Godkjent. 4. Valg Valg…

Referat fra styremøte23 januar 2024

Til stede:Knud Therkildsen (Etterstad Vest), , Arne Nygaard (Etterstadsletta 46), Peter Krefting (Stang Terrasse) Vidar Berget (Etterstad Nord), Dag Langer Andersen (Etterstadsvingen)Forfall: Johnny Gimmestad (Etterstad Øst),Torild Olufsen (Etterstadkroken Vel /5e-f), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen). Sak 001/24: Referat fra møtet 28. november 2023 Vedtak: Godkjent. Sak 002/24: Etterstadgata 10Vi har sendt inn vår uttalelse. På saksinnsyn…

Referat fra styremøte28. november 2023

Til stede:Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Arne Nygaard (Etterstadsletta 46), Anes Aicher (Etterstadsvingen) Vidar Berget (Etterstad Nord)Forfall: Johnny Gimmestad (Etterstad Øst),Torild Olufsen (Etterstadkroken Vel /5e-f), Peter Krefting (Stang Terrasse – innkalling ble feilsendt). Møtet ble avholdt på Teams Sak 066/23: Referat fra møtet 29. september 2023 Vedtak: Godkjent. Sak 067/23: Etterstadsletta 48Styremøtet…

Referat fra møte 31. oktober 2023

Til stede:Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Jon Olav Stensaker (Stang Terrasse), Johnny Gimmestad (Etterstad Øst), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Torild Olufsen (Etterstadkroken Vel /5e-f), Vidar Berget (Etterstad Nord) Sak 059/23: Referat fra møtet 29. september 2023 Vedtak: Godkjent. Sak 060/23: Etterstadsletta 48Alle dokumenter til offentlig ettersyn er nå lagt ut på Saksinnsyn, selv om det ikke…

Referat fra styremøte 26. september

Til stede:Dag Langer Andersen (Etterstadsvingen), Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Vidar Berget (Etterstad Nord), Peter Krefting (Stang Terrasse), Johnny Gimmestad ( Etterstad Øst), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Tom Nygaard (Etterstadsletta 46),Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Geir Haatveit (Nygårdskollen), Sak 052/23: Etterstadsletta 48Torill orienterte. Arbeidsgruppemøte ble avholdt tidligere samme dag. Situasjonen ble gjennomgått, særlig med vekt på trafikkproblemer….

Referat fra styremøte 29. august 2023

Til stede:Dag Langer Andersen (Etterstadsvingen), Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Mathias Kirkerød (Etterstad Vest), Vidar Berget (Etterstad Nord), Peter Krefting (Stang Terrasse), Johnny Gimmestad (Etterstad Øst), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Torild Olufsen (Etterstadkroken Vel /5e-f), Tom Nygaard (Etterstadsletta 46), Heidi Sønes (Vålen). Sak 044/23: SommerfestenDet var spådd mye nedbør i helgen, med advarsler mot unødig ferdsel….

Referat fra styremøte 30. mai 2023

Til stede:Dag Langer Andersen (Etterstadsvingen) Knud Therkildsen (Etterstad Vest) Mathias Kirkerød (Etterstad Vest)Vidar Berget (Etterstad Nord) Gunn Felldal, (Etterstad Sør) Peter Krefting (Stang Terrasse) Sak 035/23: Protokoll fra møte 28. mars 2023 Vedtak: Godkjent. Sak 036/23: Etterstad Lokal-TVEtterstad Lokal-TV ble drevet av entusiaster på Etterstad i flere år, og programmer ble sendt på info-kanalen til…

Protokoll fra årsmøte 25. april 2023

Til stede:Dag Langer Andersen, Etterstadsvingen Knud Therkildsen, Etterstad VestVidar Berget, Etterstad NordGunn Felldal, Etterstad SørJohnny Gimmestad, Etterstad ØstOdd Rune Andersstuen, Etterstadkroken 5 a og bPaal Østby, VålenErling Balnes, Nygård TerrasseMarion Fricke, Peter Krefting og Jon Olav Stensaker, Stang TerrasseTorild Olufsen, Etterstadkroken 5 e og fTil sammen 1593 av 2305 medlemmer var representert. 1. konstituering.Valg av…

Referat fra styremøte 28. mars 2023

Til stede:Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Vidar Berget (Etterstad Nord), Henning Øverby (Etterstad Sør), Dag Andersen (Etterstadsvingen), Johnny Gimmestad (Etterstad Øst), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen),Torild Olufsen (Etterstadkroken vel), Geir Haatveit (Nygårdskollen), Peter Krefting (Stang), Paal Østby (Vålen), Tom Arne Nygaard (Etterstadsletta 46). Sak 025/23: Protokoll fra møte 28. februar 2023 Vedtak: Godkjent. Sak 026/23: Etterstadsletta 2Vi…

Referat fra styremøte 28. februar 2023

Til stede: Knud Therkildsen (Etterstad vest) Paal Østby (Vålen), Mathias Kirkerød (Etterstad Vest), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Dag Andersen (Etterstadsvingen), Vidar Berget (Etterstad Nord). Sak 09/23: Referat fra møte 31. januar. Vedtak: Godkjent. Sak: 10/23: Grensesvingen 2-18Som tidligere nevnt er det planer om en høyblokk mellom eksisterende blokk og Grenseveien (sak 27/22), men nå foreligger…