Referat fra styremøte 27. mars 2012

Til stede: Knud Therkildsen, Anna MarieThams Wulfsberg Harald Åsegaard, Steinar Nilsen, Vidar Berget.

Sak 09/12: Referat fra møte 10. januar 2012

Vedtak: Godkjent

Sak 10/12: Sommerfest
Regnskap og rapport er skrevet, sendt sammen med søknad til bydel.

Vedtak: Anna Marie har fullmakt til å fastsette dato, men festen legges til en lørdag. Vi må unngå kollisjon med Hagelarm og bydelsfest. Vi prøver å finne to frivillige fra hvert boligselskap. Dette tas opp på styremøter, eventuelt generalforsamling. Samme opplegg som i fjor.

Sak 11/12: Lys på terminalen (se 8/12)
Vi har ikke fått svar på vår henvendelse. Imidlertid er det nå lys på om kvelden.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 12/12: Buss 37
Vi har fått svar på henvendelse til Statsbygg. I brevet står det bl.a.:
Politiet har etter 22. juli truffet midlertidige vedtak om stengning av flere gater rundt Regjeringskvartalet, deriblant Akersgata mellom Hospitalgata og Apotekergata. Dette har vært giort av Oslo politidistrikt avdeling trafikkplan, som rette vedtaksmyndighet, etter anmodning fra Politidirektoratet. Vedtakene har blitt truffet av Oslo politidistrikt, først gjennom midlertidige skiltvedtak, og fra januar 2012 gjennom såkalt «Forskrift» (nr. 019 – 026/2012 – sak nr. 201108788. Statsbygg må forholde seg til Politiets vedtak og opprettholde den fysiske sperringen i henhold til dette. Eventuell formell klage på skiltvedtakene mårettes til Oslo politidistrikt som rette vedkommende.

Ved befaring viser det seg også at gjerdet mot Akersgata ikke har noen funksjon i forhold til kvartalet som byggeområde:

regjeringskvartalet

Vedtak: Vi tilskriver politiet om dette, med kopi til Statsministerens kontor. Dette bør også være en politisk sak, etter alt som har vært sagt om «Åpen by». Vi forsøker også å få engasjert andre vel langs bussrutene i dette. Innlegg i Aftenposten vurderes.

Sak 13/12: Landskonferanse VFO

Knud fortalte fra landskonferansen. Hovedinnleggene kan leses her.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 14/12: Utbygging i nærområdene
En rekke saker i Etterstads nabolag ble diskutert. I løpet av få år vil områdene vest og nord for Etterstad være fullstendig forandret. Det arbeides aktivt med planer bl.a. i Hovinveien 45, Grenseveien 61,Grenseveien 80, Grenseveien 51, Grenseveien 97.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 15/12: Sommerfest 3. juni.
Ingunn Magnus møtte for å fortelle om planer for en sommerfest 3. juni. En gruppe bestående av Vålerenga kirke, Grønland kirke, Søndagskolen (Kampen), Kristi menighet (Kampen) og
Det Norske Misjonsselskap (Gamlebyen) planlegger å arrangere denne festen. Det blir en fest for familier med dukkeshow, trylling, ansiktsmaling og
forhåpentligvis opptreden av barnekorene i Vålerenga kirke. Festen er åpen for alle, men noen av innslagene vil være preget av gruppens sammensetning.

Vedtak: Vi låner ut bord, telt, og annet utstyr som kan være til nytte. Vi informerer om festen gjennom våre kanaler.

Møteplan fremover:

Tirsdag 8. mai
Tirsdag 12. juni
(datoene her er endret etter møtet)