Hvor er bussen min?

Hvor er bussen min? (bytte av holdeplasser)

Hvis du pleier å ta buss 21, eller buss 66, så bør du være klar over at de har byttet plass!

plassbytte

Det vil si at buss 21 nå tar opp sine passasjerer i den fjerneste kroken av terminalen, nesten nede ved Thor Sandborgs Higen.

21-bussen

Og buss 66 stopper nå rett utenfor Vitamintorget.

66-bussen

Vi har ikke sett noen begrunnelse for dette fra Ruter, men for de som reiser i rushtiden er det lett å gjette. Det er for mange busser som kommer inn og skal sette av folk samtidig. Dermed blir det mye press på platformen nærmest T-banen. Da er det bedre med en liten buss hvert kvarter enn en leddbuss hvert 5. minutt.