Hvilken sommerfest?

Første sommerfest til helgen

Det blir flere arrangementer på Etterstadsletta i år. Det første er en sommerfest 3. juni, og vi har fått spørsmål om det er Etterstad vel som har lagt opp programmet.

Det er det ikke. Vår fest blir 25. august, med Oslo Radioorkester som i fjor.

Oslo Radioorkester

Det er en gruppe bestående av Vålerenga kirke, Grønland kirke, Søndagskolen (Kampen), Kristi menighet (Kampen) og Det Norske Misjonsselskap (Gamlebyen) som står for festen 3. juni.
Programmet er jo preget av det.

Øystein og Chris

Hovedinnslaget er Øystein og Chris. Du har kanskje sett plakaten, og til og med hørt CDen? Du kan også besøke hjemmesiden deres på ellerstakk.no. Der står det bl.a. :
«Vi som jobber her i Øystein-prosjektet ønsker at hvert barn og hver familie i Norge og verden skal høre evangeliet om Jesus Kristus og lære å leve i det.».

Det er sikkert en målsetning mange foreldre deler og er glade for, men vi er jo også kjent med at det finnes foreldre som har andre ønsker for sine barn. Vi tar ikke stilling til det, men synes det er viktig at foreldre vet på forhånd hva budskapet er.

Det tredje arrangementet er en Oktoberfest … i september. Nærmere bestemt 15. september. Den arrangeres av Lions Club Oslo/Vålerenga. Vi har ennå ikke fått programmet, men regner med at det kommer til å ligne mye på fjorårets program.