Etterstadtoppen borettslag

Etterstadtoppen borettslag er et navn du like gjerne kan vende deg til med en gang. Hvis du ikke har hørt navnet før, er det ikke rart. Det er ikke bygget enda. Vi har tidligere fortalt om at OBOS har planer om nybygg som skal erstatte garasjene utenfor Etterstad Øst.

I løpet av de snart to årene som har gått siden da har saken blitt ferdigbehandlet i Plan- og bygningsetaten, og reguleringen ble godkjent i bystyret i november.

Imidlertid ble saken klaget til Fylkesmannen innen fristen. På grunn av stor saksmengde har ikke etaten fått behandlet klagen før i slutten av juni. Imidlertid kom man til at klagen måtte avvises, fordi klageren ikke er part i saken i lovens forstand. Han bor i Etterstadsletta 47, men regnes likevel ikke som nabo. Det er bare borettslaget har «rettslig klageinteresse».

Og dermed dukket det opp et nytt skilt på Etterstadsletta:

Etterstadtoppen

Vi kan godt se litt nærmere på det.

Etterstadtoppen

Så fra 29. august er salget i gang, og vi får 38 nye naboer.