Det blir skole (2)

Vi hadde nylig nyheten om at kommunen har kjøpt Brynsengfaret 8-12 til skoleformål. Nå foreligger allerede en planbeskrivelse for den nye skolen.

Det er snakk om en skole med plass til 840 elever – fra 1. til 7. klasse.

Bygningen er betydelig mindre enn det vi så på tidligere tegninger. (Her sett fra øst, med Etterstadkroken i bakgrunnen) Dette skyldes at planene om kombinasjon av skole i de nederste etasjene og sykehjem i de øverste nå er forlatt. Det blir kun skole på tomta. Dermed får vi en bebyggelse som vil virke liten i forhold til naboene i øst og vest, og som ligger lenger vekk fra Alna Miljøpark enn den gamle kabelfabrikken gjorde.

Forslaget er dermed på mange måter mer positivt for lokalmiljøet enn tidligere planer for området (mange av dem omtalt her. Av ting som vi kanskje vil føle behov for å diskutere nærmere med forslagsstiller er følgende: «1. til 4.klasse elevene har egen inngang fra vest der også en hente og levere sone for bil legges.». Dette vil kreve en betydelig bedring av trafikksituasjonen i Etterstadkroken.

Og når det står at «Samtidig planlegges det en balanse mellom vern av eksisterende vegetasjon og tilgjengelighet.» så antyder det mer bruk av motorsag enn vi kanskje setter pris på.

Men vi gjentar det vi har sagt før. Det er en tragedie at man så raskt rev Guttorm Bruskelands prisbelønte buehall. Det ble gjort så fort tillatelse forelå, antagelig fordi rivingen var kontroversiell. Tenk om dette kunne vært aula og gymsal i den nye skolen.