VPOR – Brynområdet

VPOR – Brynsområdet

Vi har tidligere skrevet om at det skulle utarbeides en Veiledende Prinsipplan for det Offentlige Rom for Brynsområdet. Brynsområdet skal bli en del av det som kalles Hovinbyen, der Oslo kommune planlegger å bygge 27000 nye boliger. Så for å sikre at bokvaliteten blir god, har Plan- og bygningsetaten utarbeidet en plan for det offentlige rom som skal ligge til grunn for senere reguleringer, og for offentlige investeringer i området.

Angår dette oss, det er jo på andre siden av T-banen? Jo, det gjør det. Og Etterstad vel har sammen med Fagerlia og Bryn vel engasjert seg sterkt i dette. Planene tilsier at dette ikke lenger skal være et uinteressant næringsstrøk bak T-banen, men en viktig del av vårt dagligliv. I planen vises forholdet mellom Brynområdet og dagens boligstrøk slik:Og det står: «Bryn skal utvikles til et sentrum som ikke bare betjener de som bor på Bryn, men også naboområder som Teisen, Etterstad, Skøyenåsen og andre tilliggende områder som per i dag mangler et bymessig tilbud.»

Og Bryn-området skal flyttes nærmere – i hvert fall i praksis. I dag kan du bare passere T-banen på stasjonene, så du må gå om Helsfyr eller Brynseng. Men det foreslås to nye overganger. En ved Sporveisverkstedet, og en ved den nye skolen.At de grønne linjene er nye gangveier har du sikkert gjettet. Men hva er det store grønne feltet broen ender i? Det skal bli «Honningparken» (oppkalt etter Honningcentralen, som lå her i gamle dager).Honningparken er bare ett av til sammen 17 «byrom» (parker, torg, plasser) som planlegges for Bryn. Ved Brynseng stasjon skal det se slik ut:Legg merke til bruken av «Aktiv fasade». I planen forklares det slik: «Det etableres aktive fasader på de anviste steder i planen for å sikre aktivitet og liv i de viktigste offentlige rommene. Dette gjøres ved at det etableres en stor grad av interaksjon mellom plass/fortau og bygningen gjennom krav til funksjoner som butikker og serveringssteder i første etasje og utformingen av fasaden.»

Det er altså et spennende nabolag vi har i vente. Men det tar selvfølgelig tid. Det er 8 år siden VPOR for Ensjø ble vedtatt, og det er ennå lenge til alt er gjennomført. Så hvis du fikk lyst til å ta med ungene i Honningparken skal du kanskje heller tenke barnebarn.

Dette er foreløpig bare et høringsutkast, og skal være på høring fra 28. april til 26. mai. Du kan laste ned hele høringsutkastet her.

Og det bør du kanskje gjøre. Det står mye, mye mer enn det vi har fortalt om. Vi har ikke engang nevnt Brynsalmenningen, en 40 meter bred gågate, park og aktivitetsområde fra Brynseng til Tvetenvien.

Det skal være et informasjonsmøte i Plan- og bygningsetatens lokaler i Vahls gate 1 den 13. mai 2014.