Nytt håp for Ola Narr?

Nytt håp for Ola Narr

Vi skrev nylig om hvordan politikere i bystyret sviktet, og gikk inn for å bygge ut parken på Ola Narr.

Og når beslutningen var tatt, tok det ikke lang tid før turveien var sperret.Her ser vi området fra andre siden:Men alt håp er ikke ute. Som vi nevnte fikk Aksjonsgruppa Bevar Ola Narr en advokat til å ta saken.
(Du kan fremdeles bidra
Kontonummeret er: 2801.21.10423).

Advokaten har klaget saken inn for fylkesmannen. Fylkesmannen har ennå ikke avgjort klagesaken, men har tatt en viktig avgjørelse: Klagen har fått utsettende virkning.

Det er flere grunner til dette. Fylkesmannen er usikker på om kommunens rettsanvendelse er riktig i forhold til å gi dispensasjon for å bruke friområde til annet formål.

Fylkesmannen mener også at det kan være feil at man ikke har fulgt lovens §19.1, der det står: «Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.»
Videre er det usikkert om kommunen i tilstrekkelig grad har vurdert hensynet til sjeldne arter som smaltimotei, lodnefiol og knollmjødurt på Ola Narr.Dette er gode nyheter av to grunner.

For det første er det tydelig at klagebehandlingen blir reell. Det er flere forhold som kan tenkes å føre til at vedtaket blir omgjort.

Dessuten er argumentet for å bygge midt i parken offisielt ikke at det er en fin tomt som man ikke behøver å betale for. Det er at det haster så veldig. Hasle barnehage må være et annet sted på grunn av anleggsarbeider på Teglverkstomta. (Dette argumentet er forresten bare tøv. Det er riktig at det haster nå. Men vi visste om planene for Teglverkstomta i 2005 og skrev om det her. At en slik utbygging ville føre til støy, støv og trafikk burde virkelig heller ikke være noen overraskelse, så Omsorgsbygg har hatt ni år på seg til å finne en løsning.)

Men – som sagt – haster det. Vi har sett på klagebehandling i andre saker vi har fulgt. En berørt nabo klaget på utbyggingen på Teglverkstomta. Behandlingen tok litt over fire måneder. Noen klaget på planene for Malerhaugveien 6. Behandlingen tok da åtte måneder. En beboer i Etterstad Øst klaget på høyden på Etterstadtoppen, og fikk anken avvist etter fem måneder.

Når utfallet av anken i tillegg er usikkert, så er det ikke umulig at Omsorgsbygg nå gjør det de burde gjort i 2005. Prøver å finne en tomt som ikke tar viktige friområder fra folk.