Referat fra styremøte 27. januar 2015

Til stede: Liv-Kari Nylænd, Vidar Berget, Anna Maria Thams Wulfsberg, Øyvind Lunde Elgstøen. Sak 01/15: Protokoll fra møte 16. desember 2014 Vedtak: Godkjent. Sak 02/15: Historisk tilbakeblikk på Etterstad Vi gikk gjennom utklipp fra Aftenposten, med bl.a. planene om å gjøre hele Etterstad til teknisk skole, sykehusplanene fra 1921, Luftskipshavnplanen fra 1923, reguleringsplan fra 1923…

Hull i støyskjermen

Buss mot støyskjerm Det er blitt en ny åpning i støyskjermen mellom Helsfyrterminalen og Strømsveien. Vi trodde først det måtte være en bussjåfør som hadde måttet svinge unna for noen som løp ut i veien, men i bussen skal visstnok plutselig ha begynt å gå av seg selv da den sto på holdeplassen. Ingen ble…

Prix kommer tilbake

Coop Marked blir Prix igjen For et par år siden hadde vi en nyhet om at Prix på Etterstad skulle bort. Det ble Coop Marked i stedet. De fleste har vel hatt sine tvil om det var noen god ide. «Mindre utpreget lavprisprofil» er nok ikke et vinnerkonsept med så mange andre butikker i nærheten,…