Garasjeplass til salgs

Garasjeplass til salgs i Etterstadtoppen

En rekke garasjer ble revet for å få plass til å bygge Etterstadtoppen. Derfor ble det laget mange flere garasjeplasser under Etterstadsletta 45 enn størrelsen på bygget tilsa. Vi husker at det var diskusjon om behovet for plasser før utbygging. Utbygger argumenterte med at behovet var mindre enn antall garasjer tilsa, bl.a. fordi noen brukte garasjen sin som lager. Kanskje de hadde rett. Vi har i hvert fall sett en plakat som tilsier det. Du kan nå få kjøpt en plass hvis du er interessert:

parkeringsplass

250000 til 350000…. For de av oss som husker at du fikk en 4-roms leilighet for noe sånt for ca. 20 år siden virker det litt drøyt. Men det er vel bare et tegn på at vi eldes.