Hvor ble det av trærne?

Hvor er trærne (felling av trær på Etterstad)

På friområdet mellom Etterstadkroken, Etterstadsletta barnehage og Stang har noen hogd ned en mengde trær.

De ligger klare til å bli kjørt bort.

Spørsmålet er om dette er gode eller dårlige nyheter. Vi har jo sett mange eksempler på meningsløs nedhugging av trær i vårt område. Vi så det på kirkegården, utenfor Sporveisverkstedet, og kommunen hugget uten varsel ned en rekke trær som Etterstad vel hadde kjøpt i 1970 på Etterstadsletta.

Men det kan også være at det ligger en god hensikt bak. Akkurat her er det regulert en gang- og sykkelvei som aldri har blitt opparbeidet.

Hvis trærne er fjernet som en forberedelse til å gjøre gang- og sykkelveien i stand er det gode nyheter.

Etterstad vel har klaget over skoleveien fra Etterstadkroken. En blanding av fortausløse veier og merkelige fotgjengeroverganger skaper forvirring om hvor man egentlig skal gå, selv om det hjalp med nytt fortau i 2013.

Det går en fin gangvei til sør for området, men her er den eneste «trappen» stengt:

Vi har skrevet til Bymiljøetaten og spurt om hva som foregår.