Vårrengjøring – pass på bilen! (2)

Som vi sa sist, så kan det bli forandringer. Og det ble det. Det lille snøværet vi hadde torsdag gjorde at alle tider for vårrengjøring ble forandret.

Ny tid for Biskop Jens Nilssøns gate er 7. april. (19.00-07.00).

For Arnljot Gellines vei, Etterstadsletta og Etterstadkroken blir det rydding 28. april (07.00-19.00).
Og husk: Det kan bli flere forandringer. Følg med,og se etter skilt. (Eller se på Bymiljøetatens sider.)