Hovinbyen og oss

Hovinbyen og oss – arkitektkonkurranse Vi hadde nylig et innlegg om Hovinbyen, der kommunen planlegger 27000 nye boliger. Omtrent som Ensjøbyen (som er en del av Hovinbyen), men fire ganger så stort. Etterstad er også en del av Hovinbyen, sett sørfra er der her Hovinbyen begynner. Det har vært en arkitektkonkurranse, eller rettere sagt: En…

Utsettelse for Sotahjørnet

Som kjent har OBOS planer om utbygging i Etterstadgata 2 og 4. Men ikke bare på den siden av jernbaneskjæringen. Tanken er å legge lokk over jernbanen, og bygge helt inntil veien på andre siden. Vi skrev første gang om dette i 2004, men OBOS har jobbet lenge med planer om å bygge her. På…