Planprogram for Helsfyr

Det finnes et planprogram for Helsfyr. Det har tatt oss litt tid å finne det. Det har ikke nyttet å søke på Helsfyr i Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, for det har vært et vedlegg til til Strategisk plan for Hovinbyen. Men planprogrammet omfatter dette området: Det finnes tre alternativer for fremtidig utbygging av Helsfyr….