Byggeplaner på Etterstad Videregående (2)

Ombygging – Etterstad Videregående

Vi skrev om dette i 2013.. Den gangen het det at «det kan bli aktuelt å rive bygg E».

Etterstad videregående

Nå har planene kommet atskillig lenger. I innkalling til informasjonsmøte onsdag 13. juni står det:

Byggearbeidene starter i juli 2018 og vil omfatte:

  • Omlegging av tekniske anlegg og ny kantine
  • Riving av bygg E januar 2019
  • Ferdigstillelse bygg E 2022
  • Ferdigstillelse rehabilitering bygg D 2023

Det kommer altså et helt nytt skolebygg nærmest Etterstad Nord. Og før det står ferdig vil det være en byggeplass i minst tre år. Informasjonsmøtet avholdes på skolen, i auditoriet i C-bygget.
Onsdag 13. juni, kl. 18.00