Nye planer fra Bryn eiendom

Nye ideer fra Bryn Eiendom

Vi skrev om et reguleringsforslag som plutselig ble droppet i sluttfasen i 2016. Det var et reguleringsarbeid som var kommet så langt at vi trodde det bare var spørsmål om tid før gravemaskinene kom. Men Bryn eiendom frafalt forslaget for å «vurdere muligheten av et prosjekt som er mer i tråd med signalene om at Bryn skal transformeres fra en monofunkjonelt næringsområde til et flerfunkjsonelt byområde med et betydelig innslag av boliger og tydelige bymessige kvaliteter».

Nå har det dukket opp nye tegninger på hjemmesiden til Oslo Works, som tydelig har fått i oppdrag å jobbe med det nye prosjektet.

VBryn

Vi ser tydeligvis over hustakene (tårnet i hjørnet skal være 9 etasjer høyt) i retning Tvetenveien, med Østre Gravlund og Teisenvest i bakgrunnen.

Du kan se mer av prosjektet på hjemmesiden til Oslo Works.