Ny hovedbrannstasjon (2)

Vi får snart en ny hovedbrannstasjon på Bryn – mellom Brynshøgda og Brynsengveien. I dag ligger Bryn Brannstasjon, og driftsstasjon for Vann og avløp på området.

Ny hovedbrannstasjon

Begge etatene blir værende, og i tillegg skal også mye av kontorene flyttes hit. Slik er det tanken at det skal se ut:

Ny hovedbrannstasjon

Det som i VPOR Bryn het «Brannplassen» er nå blitt til «Vannparken», som også skal håndtere overvann fra bebyggelsen. Brynsalléen forlengs som gangforbindelse gjennom området. Det blir store og massive bygninger. Høyden er også planlagt større enn 42 meter som høyhusstrategien setter som grense for området. Det skal bli over 50 meter høyt. Slik vil det se ut fra Tvetenveien:

Ny hovedbrannstasjon

og slik fra Furuveien på Høyenhall. Det er Alnafossen kontorpark vi ser i forgrunnen. Vi regner med at bygget vil være synlig fra flere steder på Etterstad.

Ny hovedbrannstasjon

Det blir sikkert flotte bygg, og trygt føles det jo å skulle ha en hovedbrannstasjon like i nærheten. Men det er jo en pris å betale. Det er nemlig noe som står i veien for de nye byggene. Som f.eks. de store trærne bak dagens brannstasjon.

Ny hovedbrannstasjon

Og trærne langs Tvetenveien.

Ny hovedbrannstasjon

For ikke å snakke om trærne langs Adolf Hedins vei…

Ny hovedbrannstasjon

…og Brynsengveien. Svært få – hvis noen – av disse blir spart.

Ny hovedbrannstasjon

Over alt ser det ut til at trær står i veien. Vi har derfor en egen side om trær i nabolaget