På den smale vei

Trange tider

Etterstadsletta har blitt smalere. Mye smalere. I hvert fall borte ved Etterstadjordet barnehage. Det er tydeligvis et trafikksikkerhetstiltak her.


Og tiltak mot farten kan nok trengs, her som barn til to barnehager og Brynseng skole skal ferdes. Det er fint hvis du oppfører deg som beregnet – slapper av og tar det med ro. (Ikke gi full gass for å komme til innsnevringen før bilen som kjører i motsatt retning).

Mye tyder på at det skal bli to innsnevringer.


Malingstrekene på bakken har i hvert fall samme farge som de rundt den første innsnevringen. Og er det et sted som trenger tiltak, så er det vel akkurat her. En fotgjengerovergang som går fra midt i en utkjøring til en midtrabatt mellom to bilveier får ingen til å føle seg tryggere.