Nytt landemerke

Ruter/Sporveien har sendt ut nabovarsel. De ønsker å opprette et landemerke på Helsfyr T-bane for å markere at det er et kollektivknutepunkt der. Meningen er at det skal være stort nok til å sees over støyskjermene.

Høyden varierer, men det høyeste skiltet skal være 6 meter høyt.

Rundt skiltene skal det settes opp en rund benk «for å fungere som møtepunkt for kollektivreisende, og for å beskytte skiltene mot påkjørsel/snømåking.»

Men altså ikke til å sitte på, ettersom man følger den moderne moten for offentlige benker: Ikke noe å lene seg mot.

Vi er litt spent på hvordan dette skal fungere i rushtiden. Benken skal være 4 meter i diameter. For gående kan man se terminalen som et T-kryss. Trafikk til og fra T-banen og Etterstad kommer nedenfra. Til venstre har du platform F og G. til høyre har du platform A, B, C, D og E.

Det er trafikk til, fra og mellom alle disse platformene. Tåler all denne trafikken at man plasserer en 4 meter bred hindring midt i krysset? På bildet under ser det ut til å være fredelig og god plass. Det er tatt på en søndag. Det kommer ikke til å se sånn ut når folk løper for å rekke jobb eller henting i barnehage. Benken skal være 1,5 meter fra der bussene kjører, og 1,8 meter fra leskuret til høyre.