Snart nye naboer i Arnljot Gellines vei

Bandidos erstattes med nye leieboere

Vi har skrevet om utbygging i Arnljot Gellines vei 35 siden 2013, men nå ser det snart ut til å bli virkelighet. Arbeid er i gang på tomta:

Som vi har fortalt tidligere kommer det to nye bygninger, en på 12 og en på 5 etasjer. Det ser imidlertid ut til at det som kommer først er ombygging av fabrikkbygningen (nå best kjent som Bandidos-bygget).

Nordic Office of Architecture har bedt om en forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten. Reguleringen for området er vedtatt, men før de begynner med byggesøknad vil de ha avklart om rehabilitering av den gamle bygningen utløser alle krav som stilles til prosjektet som helhet. Må for eksempel alt uteoppholdsareal opparbeides før blokkene bygges?

De opplyser forøvrig om at det planlegges dagligvareforretning og treningssenter i nordre del av bygget.

Dette bygget skifter nå nummer til Arnljot Gellines vei 41.

I følge hjemmesiden til Bandidos har de fremedeles Arnljot Gellines vei som adresse, men det gule og røde skiltet er fjernet, så det ser ut som om de i hvert fall er på flyttefot.


Hele eiendommen har forøvrig skiftet eier. Det var opprinnelig Clarence Jensen eiendom som satte i gang arbeid med ny reguleringsplan. Men ny eier er i følge estatenyheter.no Tellus eiendom. De har planer om å leie ut alle leilighetene i prosjektet (både i industribygget og i nye bygninger. Alle leilighetene skal være ferdige i årsskiftet 2019-2020.