Trærne ved Sporveisverkstedet

I 2014 skrev vi første gang om planer om å fjerne det grønne området foran Sporveisverkstedet og lage parkeringsplasser. Men heldigvis ble ikke dette noe av, noe vi skrev om i 2017. Grunnen da var at en allerede gitt tillatelse hadde gått ut på dato, men i og med at den politiske holdningen til parkering i byen hadde endret seg skrev vi at «Det er vel nå godt håp om at Sporveien rett og slett tenker seg litt om og dropper saken.».


Sånt er flaut. Vi burde faktisk allerede da gjettet hva som kom. (Og fulgt med, sånn at vi hadde skrevet om det i fjor, og ikke bare i ettertid). Saken dukket selvfølgelig opp igjen som «Etablering av parkeringsplasser for elbiler«. Dermed mer politisk spiselig. (Miljøtiltak er dessverre ofte det motsatte – vi har tidligere lagt merke til at nullutslippshus og lignende gjerne lanseres på steder der man av hensyn til mijløet ikke burde bygge noe i det hele tatt.)

Men det blir nok ikke parkeringsplasser likevel. Plan- og bygningsetaten har i mellomtiden oppdaget at det i den opprinnelige reguleringssaken også forelå en bebyggelsesplan.


Bebyggelsesplanen er juridisk bindende, og det fremgår tydelig at det skal være et grøntbelte på 8 meter rundt verkstedet. Dermed kan det ikke gis adgang til parkeringsplasser her.

Plan- og bygningsetaten mener også at antall parkeringsplasser ikke bør være større enn de for tdien gjeldende normer for parkering. Akkurat hva det vil innebære for Sporveisverkstedet vet vi ikke. Men det er all grunn til å tro at de allerede har langt flere plasser enn dette inne bak gjerdet.