Trærne ved Sporveisverkstedet -igjen…

Trærne ved Sporveisverkstedet – igjen

«Trærne som får stå» skrev vi for ikke lenge siden. Men det var altså feil.

Vi har fulgt med på Sporveiens behandling av trær siden 2004. Da så det slik ut:

Men da ble det flotte treet til venstre på bildet tatt.


I de siste årene har Sporveien arbeidet for å få lage parkeringsplasser utenfor bygget, men fått avslag fra Plan- og bygningsetaten. Dermed trodde vi de to trærne ved inngangen var trygge.


Men der tok vi altså feil. I går – etter det vi har fått opplyst rett etter at det ble mørkt – ble også disse trærne fjernet:


i stedet har vi fått noen prydbusker på hver side av døren.

Nesten alle spor av trærne er borte:


Det stikker bare noen rot-rester opp av bakken