Østerdalsgata 1

Vålerenga er ikke som Hovinbyen. Vålerenga er ferdig utbygd. Men det kan jo være vanskelig å akseptere det hvis du tilfeldigvis eier en stor tomt der.

I Østerdalsgata 1 er det nå forslag om å endre den gamle Sætre kjeksfabrikk til boliger. Siden bygningen er verneverdig, er det noen problemer med det. Men i tillegg til tranformering av fabrikkbygget tenker man seg nybygg på parkeringsplasen.

Østerdalsgata 1


Sånn kan det eventuelt komme til å se ut sett fra «vår» side:

Østerdalsgata 1


Eller slik, sett fra lenger nede i Strømsveien:

Østerdalsgata 1


Blir dette noe av? Vel, det virker som om det vil bli noen boliger. Men Plan- og bygningsetaten går foreløpig mot utbygging av gårdsrommet, og mener også at dagens bruk av hovedbygget (forskjellig næringsvirksomhet) er best. Byantikvaren uttaler seg i første omgang litt vagt, men antyder at det kan komme meget sterke innvendiger etter hvert. Foreløpig er denne saken helt i begynnelsen, vi vil føge den videre.