Ensjøveien 34 (2)

Det er lenge siden siste bil ble solgt på Chrico-tomta i Ensjøveien 34, og nå er det gamle forretningslokalet i ferd med å ble revet.

Ensjøveien 34


Det har vært gjort mye planlegging på denne tomta, selv om det ellers ikke har skjedd så mye. allerede i 2005 var det et reguleringsforslag der den tyske butikk-kjeden LIDL ønsket å bygge butikk her. At de ikke eide tomta var bagateller som LIDL ikke brydde seg om. De foreslo jo på den tiden også en butikk på Etterstad også.

Men i 2011 kom et reguleringsforslag for bygging av boliger i Ensjøveien 34. Strengt tatt var det en annen sak enn den som gjelder i dag. I februar 2013 varslet Plan- og bygningsetaten at saken ble avsluttet hvis det ikke snart kom mer fra arkitekten. Det ble bedt om utsettelse, men i august samme år kom nytt varsel, og i desember ble saken avsluttet.

Vi nevner disse kjedelige detaljene fordi mange tror på myten om at det er Plan- og bygningsetaten sin skyld at det tar så lang tid å regulere boliger. Vi finner at det vel så ofte er sommel fra utbygger sin side. Her skjedde det altså ingenting på halvannet år.

Men i 2014 kom dagens planforslag. Slik er det meningen det skal se ut på det som de kaller «Ensjølyst»

Ensjøveien 34


Det har tatt 6 år å komme frem til bygging. Utbygger og Plan- og bygningsetaten ble ikke enige om hvor mye som kunne bygges her. Det endte med at de fremmet hvert sitt alternativ til politisk behandling. Og politikerne vedtok noe mellom de to forslagene – nærmere utbyggers forslag. Sånt skjer ganske ofte. Og her kommer vi til den andre grunnen til at det tar lang tid å regulere boliger.

Det er klart at dette ville gått raskest hvis utbygger spør etaten «Hvor mye kan vi bygge her», og så tegnet boliger ut fra det. Men det er sjelden at så skjer. Det virker som om politikerne er blinde for at stadig overprøving av Plan- og bygningsetaten fører til at hver reguleringssak blir en tautrekking.

Den siste hindringen var en klage på vedtaket til Fylkesmannen. Naboene syntes nemlig at disse trærne faktisk kunne være verdt å beholde:

Ensjøveien 34


Men da Fylkesmannen ikke tok klagen til følge var alt klart. Her har vi et bilde av Ensjølyst fra den andre siden.

Ensjøveien 34