Fortau i Etterstadkroken

Ensjøveien 34

Her har du vel allerede fått med deg hva som skjer – med mindre du bare har fått kastet et raskt blikk ut gjennom vinduet på bussen.

Etterstadkroken


Det er satt opp et stort skilt med informasjon. Men altså, for de som ikke ferdes der borte til daglig, så står det:
Bymiljøetaten bygger nytt fortau.
Bymiljøetaten skal gjøre skoleveien tryggere i Etterstadkroken. Det skal derfor byges fortau fra Etterstadsletta og ned mot Brynseng skole. Som del av arbeidt vil det også legges ned sandfang (kummer9 for å håndtere overvann samt plantes nye kirsebærtrær i nærområdet.
Ferdigstillelse sommer 2020.

Da blir det jo endelig en mening med det som til nå har vært Norges underligste fotgjengerovergang. Den som starter i utkjøringen fra Etterstadsletta 47 og går til en øy mellom to bilveier.

Etterstadkroken