Planer i Grenseveien

Byggeplaner i Grenseveien

Det planlegges ny bebyggelse i Grenseveien 7-9. Til sammen utgjør disse en stor del av området mellom Fyrstikktorget og Grenseveien:Her ser vi området i motsatt retning – med Etterstad i bakgrunnen.Slik arkitektene har tegnet det ser det nærmest ut som en hage, men det er foreslått bygninger opp til 13 etasjer.Det flest fra Etterstad vil legge merke til, er vel det foreslåtte nybygget nærmest Fyrstikktorget:Forslaget blir nok vedtatt i en eller annen form. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget i sin opprinnelige form, men har fremmet et alternativ 2, der bebyggelse over bakken er redusert fra 48000 til 34000 kvadratmeter. I alternativet ser det ut til å være tall som etaten har glemt å endre, slik at det ser ut som om begge forslag gir samme antall leiligheter. Mer realistisk er det at det er 400 boliger i Alternativ 1, og 261 i Alternativ 2.