Ønske om nybygg – Østerdalsgata 1

Byggeplaner i Østerdalsgata

Eier av Østerdalsgata 1 har lagt fram optimistiske planer. Slik er vi vant med å se det:

Østerdalsgata 1


Men de kunne tenke seg et påbygg som skulle se slik ut. Nå er det kanskje ikke så overraskende at Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten ikke synes man tok tilstrekkelig hensyn til verneverdiene ved å beholde gamle bygninger bak ny fasade. Men saken er på ingen måte avsluttet, vi vil følge den fremover.

Østerdalsgata 1


Planen om gårdsrom på lokk over det gamle gårdsrommet slo heller ikke an hos Plan- og bygningsetaten, selv om det skal inndrømmes at det ser idyllisk ut.

Østerdalsgata 1


Her er det forøvrig verdt å merke seg paret på benken. Vi har tidligere bemerket moten med benker helt uten ryggstø. En sånn har de plassert i det tenkte gårdsrommet også. Men er det ikke noe rart?

Østerdalsgata 1


Jo, det skal jo se ut som om folk har det hyggelig også. Så i tegningen har de limt et par som sitter på en ordentlig benk inn på denne benken. Ser du nøye etter, ser du at begge hviler albuen på et ikke-eksisterende ryggstø.