Utbedring av Helsfyr bussholdeplass

Her på Etterstad er vi heldige. I stedet for å stå på holdeplassen og vente på busser, får vi rett som det er en kø av busser som står og venter på å få kjøre oss.

Bussholdeplassen

Men det er blitt et problem at det av og til er for mange busser, det er behov for plass til opptil 4 av gangen. Da får vi situasjoner som denne. Passasjerer slippes ut på plenen til Etterstadsvingen.

Bussholdeplassen


Eller som denne, når bussen blir stående midt i fotgjengerovergangen.

Bussholdeplassen


Ruter har nå tenkt å flytte bussholdeplassen litt lenger frem (leskuret blir stående, men bussen kjører noen meter lenger frem. Fotgjengerovergangen flyttes litt, og dermed blir det plass til fire busser foran fotgjengerovergangen. Samtidig skal det monteres pantografer – ladestasjoner for elektriske busser.

Bussholdeplassen