Kristiania teglverk.

Kristiania teglverk.
Sterkt forsinket dementi

For lenge siden, i 2004 skrev vi på disse sider at det meste av Kristiania Teglverk skulle rives. Teglverket er den kjempestore trebygningen du kommer til etter Bryn stasjon hvis du følger turveien langs Alna.

Det eneste gjenværende av de mange teglverkene i Oslo skulle erstattes av dete bygget:

Kristiania Teglverk

Men det viser seg at det ikke var sant. For å forstå hvordan det går an å gjøre en sånn tabbe er det viktig å huske på at dette var i 2004. Offentliggjøring av reguleringssaker ble gjort på papir. Og det fantes ikke noe saksinnsyn der saken kunne følges. Hvis du ville finne ut mer måtte du reise ned på kontorene til Plan- og bygningsetaten og låne en fysisk mappe.

Slik så det opprinnelige forslaget ut:

Kristiania Teglverk

Da vi så forslaget var det allerede anbefalt av Plan- og bygningsetaten, så det virket sikkert at dette skulle bli gjennomført.

Men etter at saken kom ut på høring hadde Statens vegvesen innsigelse:

Kristiania Teglverk

«Foreslått byggegrense på ca. 20-30 meter fra Ring 3 er uakseptabel for vegvesenet. Statens vegvesen aksepterer foreslått påbygg på felt 2. … Vegvesenet kan ikke akseptere regulering og utbygging av felt 1 før Manglerudtunnelen er avklart.»

Dermed ble det laget et alterntiv 2, og det var dette alternativet som ble vedtatt.

Kristiania Teglverk

Dermed er Kristiania teglverk foreløpig reddet. Det som hadde vært virkelig fint var hvis den verneverdige bebyggelsen her, Kristiania Teglverk og Den Norske Zinkhvidtfabrikk kunne bevares som en slags museumspark langs Alna.

Kristiania Teglverk

Du kan lese mer om Kristiania Teglverk her.
Du kan lese mer om Den Norske Zinkhvidtfabrikk her