Sporveien bygger ut

T-bane under bakken?

I april fortalte vi at Oslo Sporveier har planer om å bygge 250 leiligheter over Etterstad Base – altså utendørs-anlegget til det vi her pleier å kalle Sporveisverkstedet.

Nå er det jo sånn at det også jobbes med andre utbyggingsplaner knyttet til kollektivtrafikk i nærområdet.

Vi har tidligere fortalt om planer om tårn på Helsfyrterminalen, og om tilsvarende planer om et kjempebygg på Brynseng.

Alt dette er tenkt å skje over en avstand på ca. 700 meter (den blå streken).

Sporveisutbygging

I utgangspunktet var det meningen at planområdet for byggingen på Etterstad Base skulle følge sporområdene. Etterstad vel har foreslått at man også skal bruke den plassen sporene gir, og også inkludere eiendommene nederst i Østensjøveien. Plan- og bygningsetaten har foreløpig også gått inn for en utvidelse av planområdet.

Det beste ville være å senke sporene slik at T-banen går under jorden mellom Brynseng og Helsfyr. Det er helt klart et problem for utbyggingen at man nå forutsetter en 8 meter høy base under boligområdet:

Sporveisutbygging

Hvis sporene senkes, kan basen legges lavere i terrenget, slik at boligene kommer nærmere bakkeplan. (Men det mest positive for utbygger er vel at man dermed antagelig får lov å bygge flere etasjer.)

Overordnede planer for Bryn, og for Hovinbyen forutsetter at det skal åpnes opp mellom Etterstad og Brynområdet. Med noen hundre meter T-bane i kulvert vil man gi helt nye muligheter for byutvikling.

Vi ser derfor ikke bort fra at Plan- og bygningsetaten kan komme til å følge opp dette forslaget.