Ny utbygging på Etterstad (3)

Etterstad var ferdig utbygd. Trodde vi i hvert fall. Så kom Etterstadtoppen. Og så kom det byggeplaner i Biskop Jens Nilssøns gate 5 (foreløpig lagt på is). Og så kom planene om 250 leiligheter over Sporveisverkstedet.

Men dette hadde vi ikke gjettet:

Etterstadsletta 2

Vi har nylig skrevet om at eiendommen Etterstadsletta 2 er delt i to – en regulert som park siden 1965, en regulert som friområde i 2008. I 2018 skrev vi om at det nye friområdet hadde blitt overlatt til ruter for bussparkering fram til 30. desember 2020. Ruter har søkt om forlengelse av dispensasjon for 3 nye år. Denne gang ble det avslag. Men i anken på forslaget ble det vedlagt en Mulighetsstudie for etablering av bussanlegg.

Det er altså først og fremst bussene som er utgangspunktet. Det er meningen at alle Romeriks-bussene skal snu på Helsfyr etter hvert, og i 2040 regner man med 180 busser i timen. Det er ikke plass til å vente på neste avgang der, derfor ønsker Ruter å parkere dem på Etterstad. Slik tenker man seg bussanlegget (sett fra sørvest):

Etterstadsletta 2

Bussene skal kjøre inn i rundkjøringen, og som hovedregel kjøre ut til egen rampe på Strømsveien. Trafikkbelastningen på Etterstadsletta vil altså bli liten. Men når man først begynner å bygge bussanlegg er det jo fristende å bygge mer på lokk over anlegget. Og her er det flere alternativer:

Alternativ 1: boliger
Alternativ 2: kontor og bolig
Alternativ 3: Park/idrett

Boliger (klikk for større bilde)

Etterstadsletta 2

Dette er boligalternativet. Forøvrig det samme som vist i fugleperspektiv i det første bildet på siden. Det fremgår ikke hvor mange leiligheter man tenker seg, men det blir eventuelt fire etasjer.

Kontor (klikk for større bilde)

Etterstadsletta 2

Dette alternativet har to varianter. En med kontor ut mot veiene, og et par mindre boliger inne i gården. Fordelen er selvfølgelig at kontorbygg vil fungere som støyskjerm. Det andre har bare kontor, i tilfelle utfordringene med støy og eksos blir for store for å bygge nye boliger. (Det nesten trekantede bygget som ligger mot Etterstadsletta i alle alternativene er fasiliteter for sjåførene. (klikk for større bilde)

Etterstadsletta 2

Park og idrett (klikk for større bilde)

Etterstadsletta 2

Her er det tegnet inn in deling av tomten i park og flerbrukshall. Samme som på illustrasjonen under:
Etterstadsletta 2

På mange måter er jo dette kanskje det mest sympatiske alternativet. Men – hverken Eiendoms- og byutviklingsetaten eller Ruter har noe budsjett for flerbrukshaller, så forutsetningen er man finner finansiering.

Park og idrett har også en variant til – der den eneste bygning på lokket er Ruters lille bygg mot sletta: (klikk for større bilde)

Etterstadsletta 2

Her er tomten «snudd» så vi ser den fra sørvest. Det er volleyballbaner, 200 meter løpebane, tuftepark, etc. Noe som taler for realismen i dette er at denne løsningen åpner for mer plass til busser under terrenget.

Foreløpig er det altså bare Ruters søknad om å midlertidig få stille noen busser innerst på friområdet som har saksnummer hos Plan- og bygningsetaten. Du kan lese hele saken og lese mulighetsstudien her (dokument nr. 9 – vedlegg til selve klagen). Det er dermed litt tidlig å komme med uttalelser. Men Ruter har skrevet til Eiendoms- og byutviklingsetaten og anmodet om å «omgående starte en reguleringsprosess av Etterstadsletta 2».

Hvordan skal vi forholde oss til det? Det må vel først og fremst være opp til de som bor i nr. 4 – Etterstadslottet. Dette kan avgjort være av interesse for andre på Etterstad, men ingen er i nærheten av å være like berørt av forslaget. Det kan jo være at fordeler som støyskjerming, opparbeidelse av gjenværende friområder nå – ikke i en uviss framtid – oppveier ulempene.