Hva skjer med Sporveisverkstedet

Hva skjer med Sporveisverkstedet?

Vi fortalte i fjor om planer om 250 nye leiligheter på Etterstad. Men vi forsto det den gang som om verksted- og kontorbygningen ut mot Etterstadsletta skulle bevares som den er.


Det er vel også riktig – i den forstand at det ikke er meningen å rive bygget. Men det dukker opp overraskende nye tegninger. Her er en versjon med tre nye kontoretasjer på toppen.

Sporveisverkstedet

Og arkitektene har også sett på mulighetene for boliger:

Sporveisverkstedet

Begge deler kan jo bli riktig fint. Men «bevaring» …. I så fall bare i den forstand at man ikke øker karbonfotavtrykket ved å rive fungerende bygninger. Det er kommer til å være lite som minner om det typiske sekstitallsbygget som står der i dag. Det ser jo ut som et gammelt samfunnshus. Når du står foran inngangen ser du liksom for deg hvordan du går ned trappen for å komme til garderoben, opp trappen for å komme til teatersalen som fungerer som kino med Hopalong Cassidy og Operasjon Løvsprett på onsdager og lørdager.

Muligheten for å rive hele eller deler av nordfløyen diskuteres også. (I tilfelle du ikke har lagt merke til det: Inngangen er ikke på midten av bygget, fløyen mot nord er vesentlig lengre).