Oslo Radio-Orkester kom tilbake

Oslo Radiorkester kom likevel på lørdag, selv om sommerfesten ble avlyst.

Oslo Radio-Orkester


Det var godt vær, god stemning på sletta og god musikk

Oslo Radio-Orkester