Sporveisverkstedet – nye tegninger

Vi fortalte om disse planene i april 2020 og i vår.

Nå har arbeidet kommet videre, og det jobbes med to planalternativer. Alternativ 1 er helt uten lokk, og Alternativ 2 er med kort lokk. Plan- og bygningsetaten har nå gått bort fra langt lokk. Etterstad vels forslag (å legge sporene under bakken fra Alna til Helsfyr) sees som den beste løsningen, men altfor dyrt til å være realistisk. I alternativ 2 er det et lokk som gjør det mulig å inkludere Østensjøveien 5 (Steinskulptur SA). (Forøvrig et forslag som tidlig ble spilt inn av Etterstad vel).


Det er da tegnet 3 næringsbygg på 7 etasjer (A, B og C som ligger i Østensjøveien). På den andre halvdelen av tomten planlegges boliger.


Slik skal det se ut fra Etterstadsletta (sånn omtrent utenfor nr. 41, hvis vi ikke tar feil).

Men nå er det jo ikke sikkert at de får til å bygge i Østensjøveien – eventuelt kan det være det ikke blir noe lokk. Og alle som har vært litt innom plansaker vet jo hva utbygger-logikk tilsier da: Da må vi bygge høyere!


Dermed blir de et tårn på 14 etasjer mot Helsfyrterminalen. Og et noe mer ruvende bygg bak Etterstadsvingen:


Et viktig spørsmål for oss er selvfølgelig hva slags trafikkløsninger det blir. I dag er det én innkjørsel til Sporveisverkstedet, der tungtransport til verkstedet kjøres inn mellom barnehage og boliger uten fortau. Det er foreslått hele 6 foskjellige løsninger. Utbygger ser ut til å foretrekke 1 og 6 – altså kjøring på begge sider av Sporveisverkstedet. De vil gjerne ha en port mot Etterstadkroken også, men det ser ut til at Plan- og bygningsetaten vil sette foten ned for den. Løsning 2 og 3 skaper store konflikter med annen trafikk. Det beste håpet for oss ser ut til å være innkjøring fra Østensjøveien og Surstoffveien, men dette er privat vei og uønsket av eierene.


Uansett valg av alternativ ser det ut til at «Etterstadbrua» skal bli bygget. Det blir en gang- og sykkelbru over T-banen mellom Etterstad og Honningparken. Honningparken er det vakre, grønne området på tegningen.

Men før du begynner å planlegge tur til Honningparken med ungene, så husk på at i dag ser det slik ut: