Behov for aktiviteter i nabolaget?

Vi har fått en henvendelse fra Kirkens Bymisjon. De driver nabolagshuset Petersborg.

Nabolagshuset Petersborg på Ensjø
Nabolagshuset Petersborg

Det er i Sigurd Hoels vei på Ensjø. De ønsker å invitere folk på Etterstad til å delta i aktiviteter. I utgangspunktet tenkte vi at det er vel litt langt unna til å være «nabolag». Men de har en avtale med bydel Gamle Oslo, og ønsker også å finne lokaler på eller ved Etterstad. De snakker bl.a. med Brynseng skole og Kruttverket. De har følgende budskap til folk på Etterstad:

Hei alle flotte folk som bor på Etterstad!

De siste årene har vi etablert et fantastisk konsept som heter Nabolagshuset, Petersborg på Ensjø, som dere kan lese mer om via link under. Før jul inngikk vi en partnerskapsavtale med Bydel Gamle Oslo der vi skal bruke vår nabolagshusmodell for å forstå behov og se muligheter i deres nærmiljø, og har i den anledning ute en kartlegging.

Formålet er å sjekke om det er behov, ønsker og engasjement hos dere for at vi etablerer oss i området. Det er viktig å presisere at dette er en kartlegging for å undersøke behov, engasjement og tilgjengelige ressurser, før vi kan love noe. Vi ønsker å kunne være der for de som trenger det mest, vi trenger derfor å vite hva mulighetene er før vi kan forsøke å finne gode løsninger, forhåpentligvis sammen med dere ??

Vi på Nabolagshuset, Petersborg har nå 2 viktige punkter å videreformidle:

Det er mulighet for å melde seg på aktiviteter ved Nabolagshuset, Petersborg: blant annet NoAKS (tilbud for 5. og 6.-klassinger etter skoletid), Kodeklubb og åpen Loftstue. Se mer informasjon her: lnk.bio/nabolagshuset

Nabolagshuset har nå ute en kartlegging for å forstå vårt område bedre og se på muligheter for lokale aktiviteter og tilbud her. Kort fortalt er Nabolagshuset et møtested for de som bor i området, spesielt barn og unge, men også for generasjoner på tvers. Et sted hvor man kan få hjelp til å starte opp egne aktiviteter, være frivillig, samt å delta på aktiviteter som er åpne og lavterskel for alle som bor i området. Viktigst av alt- konseptet driftes av lokale ungdommer i jobb. Hvis du har noen minutter til å svare på kartleggingen, er det til stor hjelp! Link her: https://bit.ly/kartleggingbgo

Har du øvrige spørsmål, send mail til nabolagshusetpetersborg@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nabolagshusetpetersborg/ og hjemmeside: https://kirkensbymisjon.no/nabolagshuset-petersborg/