Planer for friområdet

Som mange vet – 586 personer på Etterstad kom med innspill – bestilte bydel Gamle Oslo en mulighetsstudie for å se på hva som kan gjøres med friområdet i Etterstadsletta 56 når den midlertidige barnehagen nedlegges til sommeren. Nå er den ferdig, og kan leses her. /

Mulighetsstudie Etterstadløkka 2022

Samtidig har vi fått et nytt stedsnavn, Etterstadløkka. Vi har i hvert fall ikke hørt det før, men det er jo et greit navn. Som sagt var det mange som deltok i undersøkelsen, og det kom mange forskjellige forslag. Mulighetsstudien påpeker da også at «Dersom det ligger en interessekonflikt i dette prosjektet antas det å handle om behov for møteplasser og aktivitet, spesielt for større barn og ungdom, på en side, og et uttalt behov for ro og fred blant en del naboer på den andre siden.»

Men det er ikke sikkert at den konflikten behøver å bli så stor i praksis. Det er klart det kan være et problem hvis alt for mye aktivitet presses inn på et lite område, men vi har jo en følelse av at kommunens økonomi nok setter grenser lenge før vi er der. Foreløpig er det bare bevilget penger til mulighetsstudie.

Det er utarbeidet tre alternativer. De inneholder stort sett de samme elementer, men færre og billigere etterhvert som vi går fra alternativ 1 til alternative 3:

Alternativer 1.0 - kr 18 230 983,85
Alternativer 2.0 - kr 12 557 825,28
Alternativer 3.0 - kr 10 048 272,70

Dette er selvfølgelig mye penger. Men man må jo spørre seg om vi etter midlertidig bruk av friområdet vårt siden 2006 ikke burde ha krav på å få litt mer enn bare riving av brakkene.