Etterstadgata 4 er reddet

Aftenposten forteller i dag at OBOS har snudd i denne saken. Skritt for skritt har det gått fra et forslag der det meste av gammel bebyggelse skulle rives, til en plan der alle de opprinnelige bygningen mot gaten bevares, inkludert den gamle skismurningsfabrikken til Bratlie i Etterstadgata 4. Den nye OBOS-blokken kommer da bak den eldre bebyggelsen.

Det har som Aftenposten skriver vært en lang kamp. Men de skriver at OBOS har slitt med tomten i «nesten 20 år». Det er feil. Men feilen skyldes nok at journalister i Aftenposten som var med i starten neppe er i live lenger. OBOS begynte først planlegging av bygninger her i 1948.

Blir 3000 leiligheter ferdig i Oslo i år? (Aftenposten 12. februar 1948)

"Etterstadgata 2, hvor prosjekteringsarbeidet er i gang. 24 leiligheter."