Årsmøte, Etterstad vel

Etterstad vel har årsmøte tirsdag 25. april. Det er styrene i boligselskapene som utpeker representanter. Innkalling sendes ut senere, men i henhold til vedtektene bekjentgjøres møtet med 4 ukers varsel.