Friområde, Etterstadsletta 56

Fra Bydel Gamle Oslo og Studio Oslo Landskapsarkitekter har vi mottatt følgende:

Kjære naboer til Etterstadsletta 56 (Etterstadløkka). 

Som dere vet, har Bydel Gamle Oslo sammen med Studio Oslo Landskapsarkitekter og Makershub Arkitektur utarbeidet en mulighetsstudie for Etterstadsletta 56. Mulighetsstudien er basert på innspill fra nabolaget og en faglig vurdering. Før bydelen går videre med å søke om midler for å gjennomføre prosjektet vil de gjerne ha tilbakemelding fra naboer på forslaget som er laget.

Bydelen inviterer derfor til åpent responsverksted på Kroloftet tirsdag 25. April. Det er mulig å komme innom mellom 17.30-19.30 og si sin mening og dele sine ideer. Det er mulighet for å snakke direkte med arkitektene bak forslaget og representanter fra bydelen. Dersom ikke du har mulighet til å komme på verkstedet, så kan du sende din tilbakemelding til gamleosloinvolverer@bgo.oslo.kommune.no innen utgangen av april.