Møte om Etterstad Videregående

Oslobygg KF inviterer til et informasjonsmøte onsdag 12. april kl. 18.30 på Etterstad videregående. Planene er på offentlig ettersyn til 8. mai.

Planen er nå å rive det som var Kokk- og stuertskolen, og oppføre et nytt bygg, i tillegg til at det blir et nytt bygg E med 3 etasjer.

Skolen sett fra rundkjøringen.