T-banen mot øst stenger

På Kristi himmelfartsdag (18. mai) stenger igjen T-banen øst fra Helsfyr i samband med arbeidene med den nye banedelen mellom Brynseng og Hellerud. I første fase stenger alle baner øst fra Helsfyr fram til og med andre pinsedag (29. mai) og alt blir erstattet med buss, med unntak av strekningen mellom Ryen og Bergkrystallen. Det går erstatningsbusser, men for de som vanligvis reiser fra Brynseng til eller fra Tveita kan reisen bli litt ekstra kronglete.

– Fra 18. mai må vi rive sporene der T-banen kjører i dag, og det vil merkes. Fra da og gjennom hele sommeren blir det buss for bane, forteller Hanna Rachel Broch, utbyggingssjef i Sporveien.

Fra 18. mai vil den midlertidige sporforbindelsen mellom Østensjøbanen og Lambertseterbanen som ble bygget våren 2022 bli fjernet, slik at Lambertseterbanen blir tilbakeført til opprinnelige trasé. Lambertseterbanen vil da være stengt i 12 dager.

Linjekart for T-banen 18. til 29. mai 2023
Linjekart 18. – 29. mai 2023

Etter pinse åpner Lambertseterbanen igjen mellom Helsfyr og Bergkrystallen, mens Furusetbanen og Østensjøbanen fortsatt holder stengt.

– I perioden vil det først bli utført sprengningsarbeider som må utføres etter at T-banetrafikk er stengt og spor er fjernet. Deretter vil det i tett rekkefølge bli etablert nye konstruksjoner, drens- og overvannssystem, støyskjermer og nye spor.

Linjekart for T-banen 30. mai til 3. september 2023
Linjekart 30. mai – 3. september 2023

– Mye av stengeperioden er lagt til sommerferien, for å berøre færre mennesker. Når vi likevel stenger T-banen så lenge har vi et ansvar for å gjøre mest mulig nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid som uansett ville kreve stans i trafikken, forteller Broch.

Etter plan skal arbeidet være ferdig mandag den 3. september.

– I september skal alt stå klart, og T-banen vil kunne doble farten. I stengeperioden fornyer vi også store deler av Furusetbanen, sier utbyggingssjefen i Sporveien.

Les hele pressemeldingen fra Sporveien her og følg med på Ruters avviksider og reiseplanlegger.