Oppgradering av gang- og sykkelveien langs Alnaelva

Oslo kommune planlegger oppgradering av gang- og sykkelveien langs Alnaelva mellom Bryn stasjon og Vålerenga.

Gangveien sett fra vest, inneklemt mellom støyskjerm og bebyggelse
Gangveien sett fra vest

Veien brukes i dag av mange syklister, spesielt i den snøfrie delen av året, som en snarvei for de som kommer fra øst og skal sykle mot sentrum. I dag er veien veldig smal, noe som gjør at det lett kan oppstå farlige situasjoner når det kommer syklister i høy fart på vei nedover og møter fotgjengere. I utredningsrapporten er det foretatt en sykkeltelling. Den ble gjort under pandemiensommeren 2021, men selv da var det mange syklister:

Sykkeltelling 15. juni 2021. 15:30-16:30: 123 syklister. 16:30-17:30: 94 syklister.
Fra utredningsrapporten

En utbedring av veien hvor man kan skille på syklister og fotgjengere gjør det ikke bare enklere å sykle, men også mye sikrere for fotgjengere. Begge deler er viktige, som utredningen skriver: «[veien] er en mye brukt pendlerrute for syklister, og er også en viktig turvei og forbindelse i nabolaget.»

På deler av strekningen er det er ikke mye plass tilgjengelig for utvidelse. Prosjektet er derfor delt i Etterstadsletta vest (fra gangbroen Biskop Jens Nilssøns gate til Stang terrasse ved nummer 82) og Etterstadsletta øst (videre fra nummer 82 opp til Brynsengfaret), hvor østdelen krever ny reguleringsplan for utvidelse.

Kartutsnitt med traséen markert
Etterstadgata til Nils Hansens vei

I utredningsrapporten kan vi også lese at «Bymiljøetaten har startet en intern utredning av sykkeltilrettelegging mellom Østensjøveien og planlagt sykkelvei i Østensjøbanens trasé». Dette er jo gode nyheter for fortsettelsen av veien, mange sykkelveier i Oslo pleier ellers ofte å bare oppløses i ingenting, uten at det fins en klar måte å fortsette på.