Beboermøte om gang- og sykkelveien

Som vi skrev om i forrige uke planlegger kommunen en utbedring av gang- og sykkelveien langs Alnaelva. Nå inviterer kommunen til beboermøte i neste uke:

Invitasjon til beboermøte

Tid: 14. Juni kl. 17:00 – 18:00
Sted: Brynseng skole, Brynsengfaret 10. Benytt dere av hovedinngangen, inngang A, så kommer dere rett inn til Kunnskapstrappa der informasjonsmøtet holdes.

Tema:
Dagens gang- og sykkelvei langs Etterstadsletta er en mye brukt pendlerrute for syklister og en viktig turvei for beboere, men den mangler en god separat løsning for trafikantgruppene. Derfor pågår det nå et forprosjekt i regi av Bymiljøetaten for å legge bedre til rette for syklende og gående. For å unngå konflikter mellom hurtige syklister og gående ses det på løsninger for å oppgradere strekningen til sykkelvei med fortau.

Velkommen!

For mer informasjon om forprosjektet:
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/etterstadsletta-bedre-tilrettelegging-for-syklende-og-gaende/

Har du innspill til forprosjektet send oss en epost til: postmottak@bym.oslo.kommune.no /merk «Etterstadsletta»

Med vennlig hilsen
Oslo kommune, Bymiljøetaten

Oppdatert 23.06.2023: Presentasjonen fra beboermøte er nå tilgjengelig på prosjektsiden.