Arkitekturpris til Hovinbekken

Oslo kommune deler hvert år ut en pris for «Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende». I år kom prisen til vårt nærmiljø, da den ble tildelt landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim og konsulentene Norconsult og Ecofact for Hovinbekken. Det har jo skjedd en enorm forandring siden vi først skrev om planene for Hovinbekken i 2005.

Den gangen var det bare ca. 50 – 100 meter åpen bekk ved Gladengveien:

Men så kom gravemaskiner og utstyr:

Og etter hvert fikk vi en sammenhengende åpen bekk fra Hasle til Ensjø.

Les mer på Oslo kommunes sider.