Invitasjon til informasjonsmøte

I mange år har Kirkens bymisjon jobbet med planer om et nytt Vålerenga sykehjem. Vi skrev om dette i 2015.

Nå har vi mottatt en invitasjon med følgende tekst:

Kirkens Bymisjon inviterer naboer og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte om prosjektet NYE Vålerengahjemmet.
Møtet avholdes på Vålerengahjemmet bo- og kultursenter, Etterstadgata 10, onsdag 15. november kl. 18.00. Enkel servering.
Vi inviterer til informasjonsmøte i forbindelse med vårt pågående reguleringsplanarbeid for prosjektet NYE Vålerengahjemmet.
Plan- og bygningsetaten har varslet at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i november med 7 ukers høringsperiode. Alle kan gi uttalelse til planforslaget i høringsperioden.
Informasjonsmøtets hensikt er å presentere planforslaget og prosjektet som ligger til grunn, svare på spørsmål og motta synspunkter fra de fremmøtte.
Dere vil møte representanter fra Kirkens Bymisjon, Vålerengahjemmet bo- og kultursenter, arkitekt (Nordic Office of Architecture), reguleringsansvarlig (Asplan Viak AS) og prosjektleder (OPAK AS).

Ønsker du å lese mer om saken på forhånd kan du gå til saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.