Høring om sykkelvei langs Etterstadsletta

Vi har tidligere skrevet om kommunens planer om oppgradering av gang- og sykkelveien langs Etterstadsletta. Nå ønsker Bymiljøetaten innspill om øst-delen av utbyggingen (fra Stang Terrasse til Brynsengfaret, markert blå i kartet). Alle som ønsker å gi innspill til rapporten «Sykkelvei over Etterstadsletta øst. Vurdering av alternative traseer» og valg av alternativ for Etterstadsletta øst…