Er trærne reddet?

Trærne ved Sporveisverkstedet

I 2014 skrev vi om at Sporveien ønsker å lage parkeringsplass av den lille grønne flekken foran verkstedet i Etterstadsletta 18.

I referatet fra forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten ble det fastslått at trærne ikke er en del av reguleringsplanen (fra 1950!) og kan fjernes. Vi sørget litt over at enda fler trær skulle fjernes, men forholdt oss nokså resignert til dette. At etaten skulle nekte noen å lage parkeringsplasser på egen tomt i samsvar med reguleringsformål virket helt usannsynlig i 2014.

Etterstadsletta 18

Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelse 4. desember 2014, og igangsettingstillatelse 4. desember i år. Men mens de fleste av oss sov i timen, var det en som heter Jørn Aass som var våken. Han tilskrev etaten og krevde at saken måtte avsluttes, da rammetillatelser etter loven bortfaller etter tre år. Etaten har nå bekreftet at dette er korrekt, og at rammetillatelsen bortfaller.

Sporveien kan selvfølgelig søke ny rammetillatelse. Men som Jørn Aass også påpeker i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten: Det er et helt annet politisk klima i dag enn i 2014.

Selv den gangen var vel ideen om at et kommunalt eid foretak skulle lage 16 ekstra parkeringsplasser på Helsfyr (av alle steder!) litt drøy. Brynseng skole har f.eks. 110 ansatte, og parkeringsplass for 2 el-biler og to funksjonshemmede. (Også at det er Sporveien som mener at enda flere skal ha behov for å kjøre bil hit… Dette er vel egentlig en sak for Nytt på Nytt?)

Ta en titt på hva kommunen f.eks. gjør med parkeringsplasser i Thereses gate:

parkering

Det er vel nå godt håp om at Sporveien rett og slett tenker seg litt om og dropper saken. Og hvis ikke tenker kanskje noen for dem. Så det ser ut til at vi kan glede oss over trærne lenge ennå.