Etterstad Videregående i vekst

Skolebygg på friarealet? Skolen er blitt for liten. Skoleetaten planlegger derfor et nybygg. Tidligere var det snakk om å bygge oppe på garasjeanlegget mellom det som tidligere var to skoler. Man har imidlertid funnet ut at det er billigere å bygge ved siden av tidligere Oslo Kokk- og Stuertskole, der gangveien ned til Biskop Jens…

Nye byggeprosjekter i Etterstadkroken

Nye byggeplaner i Etterstadkroken Plan- og bygningsetaten har nå sendt ut forslag til endret reguleringsplan for Etterstadkroken 9 (gamle kabelfabrikken). Bygget som nå ligger ved siden av Bryn T-banestajson skal i følge forslaget rives, og bare den gamle verneverdige fabrikkhallen beholdes. Da planarbeidet ble igangsatt i 2000, ble det operert med flere alternativer. Det var…